szybka pozyczka

Konkurs na Najbogatszy w Tradycje Stół Wielkanocny 2019 - wyniki

 
14 kwietnia 2019r.  od godz. 13:00 w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbył się konkurs pt:  Najbogatszy w Tradycje Stół i Palma Wielkanocna.
W konkursie wzięło udział pięciu wystawców.
Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Roku Obrzędowego, edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych oraz integracja społeczności lokalnej.
 
Konkurs oceniało jury powołane przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w skład którego wchodzili:
  • Mieczysław Trojan - etnograf
  • Magdalena Paczkowska - aktorka
  • Jarosław Paczkowski - aktor
 
 WYNIKI:
I miejsce:
Chór Radość 
Sołectwo Godzięcin 
II miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki” 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
III miejsce
Sołectwo „Stary Dwór”