szybka pozyczka

Pracownia Teatralna

Czas: wtorki i czwartki, godz. 17:00 - 20:00

          soboty, godz. 10:00 - 15:00

Miejsce: Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29

Prowadzący: Jarosław Paczkowski

Płatność: Zajęcia bezpłatne

Kategoria wiekowa: Młodzież

  

 

Informacje dodatkowe:

 

PROGRAM PRACOWNI TEATRALNEJ

PROWADZONEJ W DOLNOBRZESKIM OŚRODKU KULTURY

 

„TEATR JEST POWOŁANIEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA BO KAŻDY POTRAFI GRAĆ!”

A.Boala

            Będziemy Kreować bezpieczną przestrzeń wolności dla każdego z nas,…  rozbudzimy swoją wyobraźnię, nauczymy się wyrażać swoje emocje, staniemy się pewniejsi i odważniejsi na co dzień w naszym w życiu, nawiążemy ciekawe i wartościowe przyjaźnie, zdobędziemy wiedzę z dziedziny teatru: aktorstwa, reżyserii, plastyki…

 

 •  TRENING INTERPERSONALNY 
 •  AUTOPREZENTACJA
 •  ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE
 • PRACA Z WYOBRAŻENIEM
 • RYTM I TEMPO W PRACY AKTORA
 • HISTORIA TEATRU W PRAKTYCE
 • ĆWICZENIE KONCENTRACJI
 • ZACHOWANIE NA SCENIE
 • IMPROWIZACJA
 • EKSPRESJA I DEFORMACJA RUCHU SCENICZNEGO
 • PRACA Z REKWIZYTEM
 • PANTOMIMA
 • EMISJA GŁOSU
 • WZMACNIANIE I ROZSZERZANIE SKALI GŁOSU
 • ELEMENTARNE ĆWICZENIA DYKCJI
 • WIERSZ, PROZA, DIALOG /INTERPRETACJA TEKSTU/
 • TEATR LALKOWY, BUDOWA LALEK I MASEK
 • TEATR DRAMATYCZNY
 • TEATR ULICZNY, TEATR CIENI
 • TEATRT RĄK I NÓG
 • HAPPENING

                  

 • Warsztaty „PRACOWNIA TEATRALNA”, przeznaczone są dla młodzieży gimnazjalnej (obecnie od 7 klasy szkoły podstawowej), licealnej i studentów. Uczestnicy powinni mieć wygodny strój do ćwiczeń i zmienne obuwie.
 • W czasie warsztatów powstaną przedstawienia teatralne, które zostaną zaprezentowane na dużej scenie Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.
 • Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia o przebytej edukacji teatralnej.
 • Na życzenie uczestników zajęć możemy dodatkowo prowadzić konsultacje aktorskie /przygotowanie do egzaminów wstępnych na studia aktorskie, konkursy recytatorskie etc/.
 • Zajęcia odbywają się we wtorki i środy od 17.00 do 20.00 w sali tanecznej lub teatralnej DOK przy ul. Kolejowej 29.
 • Wszelkie inne informacje na temat zajęć można uzyskać w sekretariacie DOK ul. Kolejowa 29, tel. 0713195928.
 • kontakt do kierownika Pracowni Teatralnej Jarosława Paczkowskiego:  tel. 888713546, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Przedstawienia zrealizowane przez uczestników zajęć:

"Wyjątek i Reguła" wg Bertolta Brechta

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=O1AmbEBwttQ{/youtube}

 

"Pacjent nr 00298"

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=Yz74tUm2UBE{/youtube}

 

Wyróżnienia:

Wyróżnienia za kreację aktorską dla Żanety Kowalczyk na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym - XII Młodzieżowe Zatargi z Teatrem w Bolesławcu.